April 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Sunday Satsang
 • Level 4 : Kriya Preparation (Sun Ba…
2
3
4
5
6
7
 • Level 1 Learn to Meditate
 • Level 4 : Kriya Preparation (Sat Ba…
8
 • Sunday Satsang
 • Level 4 : Kriya Preparation (Sun Ba…
9
10
11
12
13
14
15
 • Sunday Satsang
 • Level 4 : Kriya Preparation (Sun Ba…
16
17
18
19
20
21
 • Level 1 Learn to Meditate
22
 • Sunday Satsang
23
24
25
26
27
28
 • Kriya Initiation ( For those who ha…
29
 • Sunday Satsang
30